fbpx

ვებ საიტის დამზადება

ვებ საიტის დამზადება, რომელიც აკმაყოფილებს თქვენს ბიზნეს მიზნებს

ჩვენ ვთავაზობთ ვებ დამზადებას პოპულარული პროგრამირების ენების გამოყენებით – ჩვენ ვქმნით საუკეთესო ციფრულ პროდუქტებს, CRM და ERP სისტემებს, ბიზნესის განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე.

Artspace ეხმარება მომხმარებლებს ნულიდან განავითარონ მასშტაბირებადი ვებ გადაწყვეტილებები ან გარდაქმნან ძველი სისტემები თანამედროვე გადაწყვეტილებებად, მიუხედავად სირთულისა. ჩვენს კლიენტებს აქვთ საშუალება ისარგებლონ ციფრული სერვისების სრული პაკეტით და მიიღონ უმაღლეს უსაფრთხოება და სრული მხარდაჭერა ვებ გადაწყვეტილებებისთვის, დაწყებული სწრაფი MVP–დან ფართომასშტაბიან პლატფორმებამდე.

Web Development

ფართო მასშტაბიანი სისტემები

კომპლექსური და მასშტაბური ვებ სისტემები, სისტემებს იყენებენ, რათა მომსახურება მიაწოდონ მილიონობით მომხმარებელს ერთდროულად და უზრუნველყონ უწყვეტი ოპერაციები.

მახასიათებლები:

 1. მასშტაბურობა: სისტემა ადაპტირებადია და შეუძლია დამატებითი რესურსების გამოყენება დატვირთვის ზრდასთან ერთად, რაც უზრუნველყოფს სისტემის მუდმივ ხელმისაწვდომობას და მაღალი შესრულების შესაძლებლობას.

 2. სანდოობა და მდგრადობა: სისტემა იძლევა შეცდომების მიმართ მდგრადობას, რეზერვაციის და დუბლირების მექანიზმების გამოყენებით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას უწყვეტი მუშაობა.

 3. მონაცემთა განაწილება: მონაცემები განაწილებულია მრავალ სერვერზე და მონაცემთა ცენტრებზე, რაც უზრუნველყოფს სწრაფ წვდომას და მონაცემთა კონსისტენტურობას.

 4. მოქნილობა: სისტემის არქიტექტურა მოქნილია და ადაპტირებადია ახალი ფუნქციონალებისა და მოდულების დამატებისთვის.

 5. მონაცემთა თანხვედრა: მონაცემთა თანხვედრის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სერვერებსა და მონაცემთა ცენტრებზე, რათა მომხმარებლებს ჰქონდეთ სწრაფი და ერთგვაროვანი წვდომა მონაცემებზე.

 6. ინტეგრაცია და ინტერფეისი: სისტემები ხშირად ინტეგრირდება სხვა სერვისებთან და პლატფორმებთან API-ების მეშვეობით, რაც ამარტივებს მათი გამოყენებასა და გაფართოებას.

რეალურ დროში აპლიკაცია და ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც განკუთვნილია დიდი მოცულობის მონაცემების რეალურ დროში დამუშავებისა და ანალიტიკისთვის. ეს ტიპის სისტემები საშუალებას აძლევს ბიზნესებს და ორგანიზაციებს მიიღონ და გაანალიზონ მონაცემები მაშინვე, როცა ისინი ჩნდებიან, რაც უზრუნველყოფს სწრაფი და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას.

მახასიათებლები:

 • მონაცემების რეალურ დროში მიღება და დამუშავება: სისტემა იღებს და ამუშავებს მონაცემებს იმ მომენტში, როცა ისინი ჩნდებიან. ეს მონაცემები შეიძლება იყოს სხვადასხვა წყაროებიდან, როგორიცაა სენსორები, ლოგები, სოციალური მედია, ტრანზაქციები და ა.შ.

 • მაღალი წარმადობა და მასშტაბურობა: სისტემა უნდა იყოს საკმარისად მძლავრი, რათა გაუმკლავდეს მონაცემების დიდ მოცულობებს და მასშტაბურ დატვირთვებს.

 • სწრაფი ანალიტიკა და ანგარიშგება: რეალურ დროში მონაცემების დამუშავება საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს სწრაფად მიიღონ ანალიტიკური ინფორმაცია და ანგარიშები.

 • მონაცემთა შენახვა და მართვა: სისტემები უზრუნველყოფენ ეფექტურ მონაცემთა შენახვას, რაც საშუალებას აძლევს ორგანიზაციებს შეინახონ დიდი მოცულობის მონაცემები და ადვილად მართონ ისინი.

 • ინტეგრაცია სხვადასხვა წყაროებთან და პლატფორმებთან: შეუძლია მონაცემების მიღება და დამუშავება სხვადასხვა წყაროებიდან და ინტეგრირება სხვადასხვა სისტემებთან.

 • უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა: უზრუნველყოფს მონაცემების დაცვას და კონფიდენციალურობის დაცვას.

ჰიბრიდული აპლიკაციები

ჰიბრიდული აპლიკაციები უზრუნველყოფს მომხმარებლის უწყვეტი გამოცდილების, მოქნილობისა და სწრაფი შესრულების კომბინაციას. ჰიბრიდული აპლიკაციის არჩევა ასოცირდება განვითარების სწრაფ პროცესთან, რომელიც ზოგავს დროსა და ბიუჯეტს. 

ჰიბრიდული აპლიკაციების მახასიათებლები:

 1. კროს-პლატფორმული მხარდაჭერა: ერთდროულად შეიძლება მუშაობდეს სხვადასხვა პლატფორმებზე (iOS, Android), რაც ზოგავს განვითარების დროს და რესურსებს.

 2. ვებ ტექნოლოგიების გამოყენება: იყენებს სტანდარტულ ვებ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა HTML, CSS და JavaScript.

 3. მოქმედება ვებკონტეინერში: ჰიბრიდული აპლიკაციები მუშაობენ ვებკონტეინერში (webview), რომელიც წარმოადგენს მინი ბრაუზერს აპლიკაციის შიგნით.

 4. ნატიური კოდების ინტეგრაცია: საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია ნატიური კოდების გამოყენება პლატფორმის სპეციფიკურ ფუნქციებზე წვდომისთვის.

პროგრესული ვებ აპლიკაციები (PWA)

პროგრესული ვებ აპლიკაციები (PWA).
ტექნოლოგიების ფართო სპექტრი გამოიყენება, მობილური და დესკტოპ პლატფორმებისათვის.

PWA-ები შესაფერისია, როცა ვებ აპლიკაციას სჭირდება მაღალი ფუნქციონალურობა და მოხმარების მაღალი ხარისხი.

PWA-ს მახასიათებლები:

 • პროდუქტიულობა: სწრაფად იტვირთება და მუშაობს მომხმარებლის მოთხოვნის მიხედვით.
 • უსაფრთხოება: იყენებს HTTPS-ს, რათა დაიცვას მონაცემები და უზრუნველყოს უსაფრთხო კომუნიკაცია.
 • ოფლაინ მხარდაჭერა: შეუძლია მუშაობა ინტერნეტის გარეშე, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესებას.
 • Push შეტყობინებები: საშუალებას აძლევს აპლიკაციას მომხმარებელს გამოგზავნოს შეტყობინებები და მოახდინოს ინტერაქტიულობა.
 • ინსტალაცია: მომხმარებელს შეუძლია დააყენოს PWA თავისი მოწყობილობის მთავარ ეკრანზე აპლიკაციის მაღაზიაში შესვლის გარეშე.
 

მორგებული ელექტრონული კომერციის გადაწყვეტილებები

კომპანია Artspace-ში სპეციალურად შექმნილი და ადაპტირებული სისტემა, რომელიც აკმაყოფილებს კონკრეტული ბიზნესის საჭიროებებს ონლაინ ვაჭრობისთვის. ეს გადაწყვეტა იძლევა მაქსიმალურ მოქნილობას და ინდივიდუალურ ფუნქციონალს, რაც არ შეიძლება მიიღოთ სტანდარტული, შეფუთული ელექტრონული კომერციის პლატფორმებით.

რა სახის პროექტებს ვასრულებთ?

 • ონლაინ მაღაზიები
 • B2B სავაჭრო პლატფორმები
 • ელექტრონული კომერციის აგრეგატორები
 • მესამე მხარის ინტეგრაცია
 • აუქციონის და ტენდერის პლატფორმები
 • დაჯავშნისა და ბილეთების სისტემები
 • MarketPlace პლატფორმები

ციფრული აქტივების მართვის სისტემები

Digital Asset Management Systems (DAM) არის პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც გამოიყენება ციფრული აქტივების (ფაილების) შესანახად, ორგანიზებასა და მართვისთვის. ციფრული აქტივები შეიძლება მოიცავდეს სურათებს, ვიდეოებს, აუდიო ფაილებს, დოკუმენტებსა და სხვა მედია ფაილებს.

DAM Systems-ის მახასიათებლები:

 • ცენტრალიზებული საცავი: ყველა ციფრული აქტივი ინახება ერთ ცენტრალიზებულ ადგილზე, რაც უზრუნველყოფს მარტივ წვდომას და მართვას.
 • მეტა მონაცემების მენეჯმენტი: თითოეული აქტივს აქვს ასოცირებული მეტამონაცემები (მაგალითად, თეგები, აღწერილობები, ავტორები, თარიღები), რაც ამარტივებს მათი პოვნასა და ორგანიზებას.
 • დამახსოვრების და გადანაწილების შესაძლებლობები: DAM სისტემები იძლევიან საშუალებას აქტივების ეფექტურად გადანაწილებას სხვადასხვა პლატფორმებზე, რაც ამარტივებს ფაილების გავრცელებას და მარკეტინგული მასალის წარმოებას.
 • უსაფრთხოება და წვდომის კონტროლი: DAM სისტემები უზრუნველყოფს აქტივების დაცვას არასანქცირებული წვდომისგან ის საშუალებას აძლევს ადმინისტრატორს მართოს ვის რა წვდომა აქვს კონკრეტულ აქტივებზე.
 • ინტეგრაცია სხვა სისტემებთან: DAM სისტემები მარტივად ინტეგრირდება სხვა ბიზნეს ინსტრუმენტებთან, როგორიცაა Content Management Systems (CMS), Product Information Management (PIM) სისტემები და მარკეტინგული პლატფორმები.
ბიზნეს მიმართულებები

SaaS

SaaS და Cloud Computing. გადაწყვეტილებები ბიზნესის სკალირებისთვის.

E-commerce Solutions

გაზარდეთ წარმადობა და ბიზნესის ინდიკატორები, მოიზიდეთ მეტი კლიენტი ვებ აპლიკაციის საშუალებით.

Web & Mobile Design

უნიკალური დიზაინი, რომელიც სრულად მორგებულია მომხმარებლის სრულყოფილ გამოცდილებაზე.

CRM & ERP Systems

შექმენით ბიზნესის ზრდისა და მასშტაბის მამოძრავებელი ძალა, მორგებული კონკრეტულ საჭიროებებზე.

 

Enterprise & Intranet

თანამშრომლების ურთიერთდაკავშირება და ორგანიზაციების შიგნით თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

Geo-based Applications

შესაბამისი ბიზნეს მიზნების გათვალისწინებით, გააერთიანეთ აპლიკაციები სხვადასხვა API-ების დახმარებით.

High-load Applications

დიდი რაოდენობით მონაცემების დამუშავება მოკლე დროში, პროცესების ეფექტურობის შენარჩუნებით.

ჩვენი ვებ აპლიკაციის დამზადების სერვისის ყოვლისმომცველი უპირატესობები

ჩვენ პირველ რიგში ვქმნით ხარისხს! ჩვენი გამოცდილი გუნდი აწვდის მომხმარებელს ციფრულ პროდუქტს, რომელიც უზრუნველყოფს უმაღლეს ხარისხს, გაუმჯობესებულ მომხმარებლის გამოცდილებას და ძლიერ უსაფრთხოებას.

Artspace ამუშავებს ჩვენი კლიენტის ვებ აპლიკაციის პროექტის ყველა პროცესს, კონცეფციიდან და იდეიდან დაწყებული მის სრულ დანერგვამდე. ჩვენი მიდგომები საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს თამამად ჩაგვაბარონ მათი კომპანიის ვებ აპლიკაციები და გავუწიოთ ხარისხიანი მხარდაჭერა. ჩვენი გუნდის წევრები უზრუნვეყოფენ პროექტში უახლესი ტექნოლოგიებისა და ტენდენციების გამოყენებას. ჩვენ ვიყენებთ პროგრამირების ენების ფართო სპექტრს და მივყვებით მკაცრ სახელმძღვანელო მითითებებს, რათა შევინარჩუნოთ კოდის ხარისხი ნებისმიერი სახის პროექტზე მუშაობის დროს.

Artspace back-end დეპარტამენტის დეველოპერები ქმნიან ვებ აპლიკაციის ბირთვს, რათა მიიღონ ძლიერი გადაწყვეტილებები მოწინავე ტექნოლოგიებით, რომლის შემუშავებასაც ვუზრუნველყოფთ ჩვენი კლიენტების მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ჩვენი back-end დეველოპერები მიმართავენ RESTful API-ს და მიკროსერვისებზე დაფუძნებულ მიდგომებს და ფლობენ Cloud არქიტექტურებს, რომლებიც შეუფერხებლად მუშაობენ. ჩვენი მომხმარებლები მუდმივად მიიღებენ მოქნილ და უსაფრთხო ვებ აპლიკაციებს მონაცემთა საუკეთესო არქიტექტურით.

Front-End განვითარება

ვებ აპლიკაციების განვითარების პროცესი, რომელიც ფოკუსირებულია მომხმარებლის ინტერფეისზე (UI) და მომხმარებლის გამოცდილებაზე (UX). ეს გულისხმობს ყველაფრის შექმნას, რასაც მომხმარებელი ხედავს და ურთიერთობს ბრაუზერში ან აპლიკაციაში. ის მოიცავს დიზაინისა და ფუნქციონალის ერთობლიობას, რათა შეიქმნას ინტერაქტიული და მიმზიდველი ვებ აპლიკაციები.

Back-End განვითარება

ვებ აპლიკაციების განვითარების ნაწილი, რომელიც ფოკუსირებულია სერვერულ ლოგიკასა და მონაცემთა ბაზებზე, რომელიც უზრუნველყოფს აპლიკაციების ფუნქციონალურობას და მონაცემთა მართვას. ეს მოიცავს სერვერების, მონაცემთა ბაზების, აპლიკაციების ლოგიკის და API-ების განვითარებასა და მართვას.

დამოუკიდებელი განვითარება

მომხმარებლები იცვლებიან. თქვენ უნდა შეგეძლოთ ადაპტაცია და ბიზნესის ნებისმიერ ეტაპზე. გეხმარებათ ხელახლა გამოიგონოთ თქვენი არსებული ბიზნეს მოდელი თქვენს საჭიროებებზე მორგებული არქიტექტურით.

CMS განვითარება

ვებ აპლიკაციების განვითარება, რომელიც ფოკუსირებულია კონტენტის მართვის სისტემების შექმნასა და მართვაზე. CMS-ები საშუალებას აძლევენ მომხმარებლებს შექმნან, მართონ და შეცვალონ ვებ კონტენტი მინიმალური ტექნიკური ცოდნით. ისინი უზრუნველყოფენ ინსტრუმენტებს და ინტერფეისებს, რომლებიც ამარტივებენ კონტენტის შექმნასა და მართვას.

ტექნოლოგიური კონსულტაცია

თუ თქვენ გიჭირთ რომელი ტექნოლოგია აირჩიოთ თქვენი ვებ პროდუქტის შესაქმნელად, ჩვენი ექსპერტები დაგეხმარებიან მორგებული გადაწყვეტილებებისა და ტექნოლოგიების შემუშავებაში. ჩვენი ტექნოლოგიური კონსულტაცია, სრულად აკმაყოფილებს თქვენს ბიზნეს მიზნებს

პერსონალის გაზრდა

სერვისი, რომელიც კომპანიებს საშუალებას აძლევს დაამატონ დროებითი IT პერსონალი თავიანთი გუნდების გაფართოებისა და არსებული პროექტების შესასრულებლად. ეს მოდელი საშუალებას იძლევა, რომ ორგანიზაციამ სწრაფად და მოქნილად შეიძინოს საჭირო უნარები და რესურსები, როცა ეს აუცილებელია, ხანგრძლივი ან დროებითი პროექტების დროს.

ხარიხსი & ტესტირება

პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ვებ აპლიკაცია შეესაბამებოდეს განსაზღვრულ სტანდარტებსა და მოთხოვნებს. QA მოიცავს ყველა იმ აქტივობას, რომელიც საჭიროა ხარისხის უზრუნველყოფისათვის პროდუქტის განვითარების ყველა ეტაპზე, რათა საბოლოო პროდუქტი იყოს სანდო, ფუნქციონალური და დამაკმაყოფილებელი მომხმარებლისთვის.

ტექნიკური მხარდაჭერა

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ვებ აპლიკაციების მუდმივ მხარდაჭერასა და მოვლას, რათა ვმართოთ მათი უწყვეტი მუშაობა, უსაფრთხოება და შესრულება. ეს სერვისი მოიცავს როგორც ტექნიკური, ასევე ფუნქციონალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფას.

digital marketing

აღმოაჩინეთ Artspace-ის უპირატესობები, როგორც თქვენი განვითარების პარტნიორი

 

 • თქვენ მოგემსახურებათ პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი, გამოცდილი დეველოპერები, დიზაინერები და პროექტის მენეჯერები, რომლებიც ფლობენ საჭირო ცოდნასა და უნარებს ვებ აპლიკაციების შექმნისთვის.
 • ჩვენი გუნდის წევრებს შეუძლიათ მოგაწოდოთ უმაღლესი ხარისხის პროექტი და წარმატებით გაუმკლავდნენ ნებისმიერი დონის სირთულეს.
 • უახლესი ხელსაწყოებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით თქვენ მიიღებთ მაღალი ხარისხის და განვითარებულ ვებ აპლიკაციას.
 • თქვენ გექნებათ შესაძლებობა სურვილის მიხედვით შეუკვეთოთ ნებისმიერი დონის ფუნქციონალის შექმნა, ხოლო ჩვენი დეველოპერები წარმატებით უზრუნველყოფენ მის ინტეგრაციას სისტემაში.
 • საიმედო, მომხმარებელზე ორიენტირებული გუნდი, რომელიც გთავაზობთ ხარისხის მასტერკლასს განვითარების ყველა ეტაპზე
   

რა პროცესს გადის პროექტი?

1. მოთხოვნები

ჩვენ მივყვებით თქვენს მოთხოვნებს და ვაგროვებთ რესურსებს და ინფორმაციებს  პროექტის დასაწყებად.

2. UI/UX დიზაინი

ჩვენ ვქმნით უნიკალურ დიზაინს უახლესი ტექნოლოგიებით და ვქმნით საუკეთესო გამოცდილებას

3. პროტოტიპი

თქვენ მიიღებთ პროტოტიპს, რომლითაც წინასწარ განისაზღვრება პროდუქტის განვითარების პროცესი.

4. განვითარება

ვებ/ბლოკჩეინის აპლიკაციის პროგრამული განვითარება უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით.

5. ხარიხსი & ტესტირება

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ხარისხს რომელიც 100% შეცდომების გარეშე იქნება წარმოდგენილი.

6. განთავსება

საცდელი და ყველა პროცესის შემდეგ, თქვენი ვებ საიტი მზად იქნება გასაშვებად ინტერნეტ სივრცეში

7. ტექნიკური მხარდაჭერა

ჩვენი გუნდი მზადაა მოგაწოდოთ სრულყოფილი მხარდაჭერა განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე.

Engagement Models

Our services are to fit any type of development outsourcing needs.

Engagement
Responsibility
Team Members
Your Image

Staff Augmentation

You get an additional development resources for your existing team.
You’re in control of the entire development process, team composition and size. Maintain maximum flexibility and make all the desicions.

— Delivery Manager

— Developers

— Designers

— DevOps

— QA & Tester

Your Image

Dedicated Team

Your dedicated team at Omedia takes over all or part of your software development process.
We share the responsibility with you. You share your project vision, roadmap and tech ideas, while we manage the team and ensure their motivation and growth.

— Delivery

— Project Manager

— Tech Lead

—Developers

— UI/UX Designers

— QA & Tester

Your Image

Fixed-Price Projects

We develop a custom software based on your requirements and you get the finished product.
You provide ideas and we do the rest. We take full responsibility for building the team and deliverying the product from discovery to the release.

— Delivery Manager

— Project Manager

— Business Analyst

— Tech Lead

—Developers

— UI/UX Designers

— QA & Tester

ტექნოლოგიები, რომლებსაც ვიყენებთ პროექტებში

თქვენი ბიზნესის გაძლიერება ჩვენ მიერ გამოყენებული უახლესი ტექნოლოგიებით!

 
React Logo React.js
Tailwind CSS Logo Next.js
TypeScript Logo TypeScript
Vue.js Logo Vue.js
Vue.js Logo Nuxt
Vue.js Logo ESLint
Tailwind CSS Logo Tailwind CSS
 
 
Laravel Logo Laravel
Node.js Logo Node.js
Nest.js Logo Nest.js
Woocommerce Logo Woocommerce
Wordpress Logo Wordpress
MongoDB Logo MongoDB
MySQL CSS Logo MySQL
 
 
WordPress Logo WordPress
Prestashop Prestashop
Cs-cart Logo Cs-Cart
React Native Logo Woocommerce
Shopify Shopify
 
 
Android Logo Android
Apple Apple
Flutter Logo Flutter
React Native Logo React Native
kotlin Logo kotlin
ionic Logo ionic
swift Logo Swift
xamarin Logo Xamarin
 

მიიღეთ უფასო შეთავაზება ახლავე!

გაქვთ იდეა? დაგვიტოვეთ შეტყობინება და ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.

Artspace – ციფრული სააგენტო თქვენი ბიზნესისთვის

გამოიწერეთ სიახლეები

© 2024 Artspace. ყველა უფლება დაცულია